Skip to main content

Fin de Partie

Back to listing

In 2018, Bernard Challandes, a former Swiss footballer and successful trainer, is appointed manager of the Kosovo national football team. Just shy of his 70th birthday, he embarks on his last professional challenge and exposes him to a culture that he knows nothing about. Shot over one year, the film paints an intimate portrait of a man as he passes the baton to a nation with tremendous potential.

Fundi i lojës (Fisnik Maxville, Zvicër, 2020)
Në vitin 2018, në moshën gati 70-vjeçare dhe me një karrierë ndërkombëtare, zvicerani Bernard Challandes mbërriti në Kosovë për t'u bërë trajner i kombëtares së futbollit. Sfida e fundit e karrierës së tij shoqërohet prandaj me një zhytje në një kulturë që ai nuk e njeh. Gjatë një viti, regjisori ka ndërtuar portretin intim të një njeriu që ia kalon njohurit një kombi përplotë mundësi. 

  • documentary
  • Suisse
  • 2020 | 71 min. | Colour
  • Language : Albanian | French | English |
  • Subtitles : French | German
Cast & Crew
Screenplay
Fisnik Maxville
Benoît Goncerut
Cinematography
Jules Guarneri
Editing
Kostas Makrinos
Music
Nicolas Rabaeus
Sound
Frederic Goncerut
Producer
Flavia Zanon
Gaspard Lamunière
Steven Artels
Gaspard Lamunière
Fisnik Maxville
Benoît Goncerut
Close Up Films
RTS Radio Télévision Suisse
Visceral Films
Print Contact
Close Up Films
Fisnik Maxville
Filmobiography

2021 Nostromo (documentary)

2020 Nagori (documentary short)
2018 Zvicra (documentary)
2017 The Valley of Happiness (short)
2016 Lost Exile (short)
2015 Ministarstvo Sjecanja (short)
2014 On Culture and Tropics (short)

Proudly made by MiNT

My account

Login

I don't have an account - Create an account

My account

Create an account

I already have an account - Login

Welcome on “My favorites” page!

Here you will be able to:

  • Find your screening selection
  • Easily add your screening selection to your cart

Now you can access your favorite and share them from all your browser by creating an account.

Register now

Have a good festival!


Login

Login with a TicketID